Organy spółdzielni

Zarząd

Prezes ZarząduJacek Jeżewski
Zastępca Prezesa ZarząduDamian Warmiński

Rada Nadzorcza

Przewodnicząca Rady NadzorczejMonika Klepin
Z-ca Przewodniczącej Rady NadzorczejAndrzej Machutta
Sekretarz Rady NadzorczejZbigniew Gierszewski
Członek RNKazimierz Mięsikowski
Członek RNMałgorzata Oliferko
Członek RNGrzegorz Redlarski
Członek RNLeszek Skarupa
Członek RNMirosława Woźniak