Organy spółdzielni

Zarząd

Prezes ZarząduJacek Jeżewski
Zastępca Prezesa ZarząduDamian Warmiński

Rada Nadzorcza

Przewodnicząca Rady NadzorczejMonika Klepin
Z-ca Przewodniczącej Rady NadzorczejKazimierz Mięsikowski
Sekretarz Rady NadzorczejZbigniew Gierszewski
Członek RNMałgorzata Oliferko
Członek RNGrzegorz Redlarski
Członek RNLeszek Skarupa
Członek RNMirosława Woźniak